Đăng ký 4G Viettel 1 Tháng

Đăng ký 4G Viettel trọn gói 1 tháng không giới hạn data, Sau khi sử dụng hết Data tốc độ cao sẽ truy cập tốc độ thường (không mất thêm phí, không giới hạn Data)

UMAX300

Không giới hạn tốc độ cao

300.000đ / 30ngày

MIMAX200

15GB tốc độ cao

200.000đ / 30 ngày

MIMAX125

8GB tốc độ cao

125.000đ / 30 ngày

MIMAX90

5GB tốc độ cao

90.000đ / 30 ngày

MIMAX70

3GB tốc độ cao

70.000đ / 30 ngày

MIMAXSV

3GB tốc độ cao

50.000đ / 30 ngày

Chỉ dành cho Sim SV

XL50

5GB tốc độ cao

50.000đ / 30 ngày

Hết lưu lượng ngừng truy cập

XL90

9GB tốc độ cao

90.000đ / 30 ngày

Hết lưu lượng ngừng truy cập